پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       

gitionline.ir

بعداز هفت سال صبر، تلاش و پشتکار
از خوان هفت وسخت رکورد عبورکردم
و با اقتدار وافتخار  رکورد دار ملی شدم.
رکورددار دراز و نشست کشور در گفتگو گیتی آنلاین ؛

بعداز هفت سال صبر، تلاش و پشتکار از خوان هفت وسخت رکورد عبورکردم و با اقتدار وافتخار رکورد دار ملی شدم.

گیتی آنلاین - کرمانشاه - دوسال پیش ،در شرایط آمادگی مطلوبی برای حضور در چند رویدادمهم قرار داشتم،که اپیدمی کروناِ شروع شد،وبدنبال آن تعطیلی ورزش رخ داد.