سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس با درخواست دوفوریتِ طرح تعویق کنکور سراسری به مدت 2 ماه در جلسه دیروز دوشنبه مجلس گفت: در هنگام بحث برای این طرح و در لحظه رای گیری اکثر نمایندگان که به نظر می رسید تعداد شان بیش از 150 نماینده بوده، چهار چهار می گفتند و خواستار رای موافق به تعویق کنکور بودند اما در کمال تعجب بعد از رای گیری متوجه شدیم 115 نماینده رای مخالف داده و تنها 81 نماینده موافق بودند.

وی با بیان اینکه چهار در مجلس به معنای موافقت و 2 به معنای مخالفت یک نماینده با طرح یا لایحه است، افزود: ما واقعا از این رفتارهای نمایندگان سر در نمی آوریم که چطور اکثریت نمایندگان حاضر در صحن مجلس، در هنگام رای گیری برای این طرح چهار چهار را فریاد می زدند اما در هنگام رای دکمه 2 را می زنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه چنین رفتارهایی در مجلس سابقه دارد، گفت: تا زمانی که شاهد شفافیت آرای نمایندگان نباشیم و رای نمایندگان به یک طرح و یا لایحه مخفی باشد، نباید انتظار یک مجلس مقتدر را داشت.

ابطحی با اشاره به وجود دوربین ها در صحن مجلس و ثبت لحظات گفت: شاید نمایندگان برای حفظ آرای خود در حوزه های انتخابیه، خود را موافق یک طرح یا لایحه نشان می دهند اما در موقع رای دادن که مشخص نیست رای آنها موافق یا مخالف است، رای دیگری می دهند.

وی افزود: این رفتارها در شان یک نماینده و مجلس نیست و نباید مجلس را بی اعتبار کرد.

نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان با درخواست فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت 2 ماه مخالفت کردند.

در هنگام رای گیری 225 نماینده در صحن مجلس حضور داشتند. جالب است 22 نماینده به رغم حضور در صحن مجلس اصلا رای نداده و مجموع آرای مخالف، موافق و ممتنع 203 رای بود.