پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۲۸۰۳۵
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۶
حاجی بابایی:
فراكسيون فرهنگيان هم سنگ های خود را با وزير پيشنهادی آموزش و پرورش واكند.

به گزارش گیتی آنلاین حميدرضا حاجی بابایی رئيس فراكسيون فرهنگيان گفت:  حاجی ميرزايی با حضور در اين فراكسيون ضمن ارائه برنامه های خود،  به دغدغه نمايندگان فرهنگی مجلس شورای اسلامی  پاسخ داد.

وي بيان داشت : اولی ترين مطالبه نمايندگان فرهنگی برنامه ريزی  برای  اعتبار بخشی به آموزش و پرورش، به عنوان مهم ترين دستگاه متولی فرهنگ كشور است.

رئيس فراكسيون فرهنگيان بيان داشت: دوری از سياست زدگی در آموزش وپرورش، تلاش برای ايجاد جو آرام و موثر برای معلمان و دانش آموزان و والدين و مخاطبان آموزش وپرورش با برنامه ريزي های مبتنی براسناد بالا دستی به ويژه سياست هاي مقام معظم رهبری و اجرای دقيق سند تحول بينادين از مطالبات نمايندگان مردم از وزير پيشنهادی آموزش وپرورش است.

وي گفت: توقف روند مدرسه فروشي  و خصوصي سازي آموزش وپرورش، اجراي عدالت آموزشی كه در سال های اخير در بسياری از روستاها يا تعطيلی مدارس با جمعيت كم صورت گرفته است، نظارت دقيق بر مدارس غيردولتی و بهبود كيفيت آموزش در مدارس دولتی نيز دراين جلسه مورد تاكيد نمايندگان ملت قرار گرفت.

وی گفت: نمايندگان فرهنگی ضمن اعلام نارضايتی از شيوه پرداخت پاداش میان خدمات فرهنگيان، تاكيد كردند روند فعلي موجب كاهش ارزش ریالی پاداش فرهنگيان می شود و درنهايت باتوجه به روند فعلي فرهنگيان بازنشسته نمي توانند برای اين پاداش برنامه ريزی نمايند ، لذا بايد برای تغيير روند كنونی و پرداخت به روز پاداش پايان خدمات فرهنگيان برنامه راهبردی ارائه شود.

حاجي بابایی اجرای نظام رتبه بندي  با توجه به سند تحول بنيادين وبا رويكرد ارتقاي مرجعيت معلمان را نيز يادآور شد وگفت: از وزير آموزش و پرورش انتظار مي رود برداشت هاي انحرافی از نظام رتبه بندی معلمان را متوقف نموده با توجه به روندی كه بايد طی شود وبا استفاده از فرصت های دولت و مجلس نظام رتبه بندی معلمان را اجرايی نمايد .

وی گفت: نمايندگان ملت معتقدند؛ كه فرهنگيان عزيز همواره  درخط مقدم  ارزش آفرينی درنظام  مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده اند، از اين روحل مسائل ، مشكلات و دغدغه هاي فرهنگيان از اولويتهای نظام جمهوری اسلامی ايران است، از اين رو وزير پيشنهادي بايد دراين خصوص برنامه اي منسجم و عملياتی داشته باشد.

رئيس فراكسيون فرهنگيان بيان داشت از موارد بسيار مهم و مورد تاكيد نمايندگان فرهنگي ، توجه خاص به دانشگاه فرهنگيان است كه  ضمن اين كه تنها مرجع ورودی به آموزش وپرورش بايد دانشگاه_فرهنگيان باشد، به گونه ای سیاستگذاری و برنامه ريزی شود که دانش آموزان نخبه به اين دانشگاه وارد شوند تا بتوانيم شاهد تحول مورد نظر در نظام تعليم وتربيت باشيم.

وي پايان دادن به وضعيت نيروهای بلاتكليف در آموزش وپرورش تحت عنوان حق التدريس و خريد خدمت و پيش دبستاني و نهضت سواد آموزی و ساير اشكال موجود را با تدوين دستورلعمل مناسب در جهت ايجاد انگيزه در معلمان كه منجر به ارتقای كيفيت آموزش و پرورش می شود را نيز ار موارد مطرح شده در اين جلسه برشمرد.

حاجی بابایی افزايش نسبت بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت را نيز در مورد تاكيد قرار داد و با توجه به روند كاهشی اين نسبت انتظار می رود براي بهبود وضعيت نسبت بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت با عنايت به اهميت جايگاه تعليم وتربيت در ارتقا و تعالی كشور تلاش شود.

وي بيان داشت : توجه به اجراي دقيق بيمه طلايي با توجه به افت شديد كيفيت و  خدمات اين بيمه درسالهای اخير و نارضايتی گسترده معلمان دراين خصوص و اولويت بخشيدن به ساماندهی صندوق ذخيره فرهنگيان از ديگر مطالبات نمايندگان مردم از آقای حاجی ميرزایی است.

وی افزود : حاجی ميرزایی نيز ضمن ارائه برنامه های خود دراين جلسه بر اجرای دقيق سند تحول بنيادين و نظارت برای پيشگيری از ساير برنامه هایی مانند سند 2030 تاكيد كرد وگفت: ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش براساس سند تحول بنيادين و مرجعيت معلمان و مدرسه به عنوان پايگاه اجتماعی محله در برنامه های پيش رو ديده شده است.

رئيس فراكسيون فرهنگيان گفت: تدوين لايحه نظام رتبه بندی در هيات دولت وارائه آن به مجلس جهت اجرا، بهبود وضعيت معيشتی، فرهنگيان با استفاده از فرصتهای مختلف، ايجاد گفتمان غالب آموزش و پرورش دراين جلسه مورد تاكيد وزير پيشنهادی آموزش وپرورش بود.

وي گفت: از نكات ديگر مورد تاكيد حاجی ميرزایی اعلام استقلال وی از گروههای سياسي بود ، همچنين آموزش های مهارتي و ايجاد هسته اقتصادی جهت ساماندهی اقتصاد آموزش و پرورش نكاتی بود در مباحث حاجی ميرزایی مطرح شد.
نویسنده:نغمه علی بیک زاده
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: