پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۲۸۲۳۵
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱
در حوزه ورزش،هیات های ورزشی نقش کلیدی دارند وبعنوان بازوان اجرایی فدراسیون های ورزشی نقش ایفا می کنند.
اداره کردن این مجموعه پویا نیز بایدتابع قوانین مدیریت باشد تابتواند درتحقق اجرای برنامه ها واهداف به سرمنزل مقصود برسد.
روسای هیات های ورزشی  باید به شیوه مدیریت استراتژیک نگاه ویژه داشته وبه انجام آن اهتمام ورزند.
دراین روش،مدل ارزیابی هیات ها باید طراحی شود.
باید توجه داشت،مدل سازی در هراستان با استان دیگر متفاوت است.
پتانسیل،زیر ساخت وفرهنگ هرمنطقه از جمله عوامل تفاوت با دیگر نقاط هستند.
در شیوه مدیریت استراتژیک،تعیین افرادی که فقط کارکنندتا بهره وری را بالا ببرند،بسیار حائزاهمیت است وبینش وحساسیت بالایی می طلبد
دراین بخش اگر آشناوفامیل سالاری جای شایسته سالاری رابگیرد،پس رفت ایجاد میشود وبعدها برای برون رفت ازشرایط حادث شده هزینه های گزافی باید متحمل شد.
مدیریت تغییربارویکرد راهبردی
راهبردی یعنی از بیرون،کار هیات ها را دیدن وپی بردن به نقاط ضعف وقوت.
در اینجا چون هدف یک مدیر ، رسیدن به بهره وری است، یعنی بتواند به سودمندی برسد،لزا با برنامه راهبردی باید در همه امور تحت مدیریت خود تغییرایجادکندو کارایی لازم را داشته باشد.
کارایی یعنی کارها را درست انجام دادن،مبتنی برتجزیه وتحلیل عوامل درونی وبیرونی.
ایجاد نظام ها
یکی از موضوعات مهم دیگر مدیریت ایجاد نظام پویاوپر بازده است.
نظام تربیت مربی ونظام برنامه ریزی مثال های خوبی برای این بحث هستند.
مربی که باعلم نوین ساختار گرفته،بی شک شاگردان وورزشکاران قابلی تحویل جامعه میدهد وثمره خوبی به بار خواهدنشست.
 بابرنامه ریزی اصولی وعلمی در زمان مناسب، با ضمانت اجرایی وبستر سازی شده،می توان به یک رفتار هوشمندانه واز پیش تعیین شده رسید که در بحث ساختارنظام باهم گره می خورند.
برآیند این فرآیند،ترسیم چشم انداز وافق روشن ورزش هر استان می باشد.
نویسنده:کیومرث پاشایی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: