پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۰۲۵۴
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۳
در سه گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و ارتباطات؛
نامزدهای شانزدهمین جشنواره نقد کتاب در سه گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و ارتباطات معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در گروه علوم اجتماعی  هشت مقاله بدن به مثابة عرصة نبرد طبقاتی: بررسی و نقد کتاب کالیبان و ساحره، محمد غفوری، فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، ش۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، بررسی انتقادی کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی، وکیل احمدی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، بررسی نقادانة کتاب جامعه شناسی و آموزش و پرورش، بیژن زارع، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت، فرهنگ ارشاد، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، در ستایش پرچم داران عقل گرایی: بررسی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست ها، محمدهادی احمدی، فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، ش۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷، مرور انتقادی بر کتاب سرمایه داری، خانواده و زندگی شخصی، مریم اسکافی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، مطالعات فقر و نابرابری در ایران: نقد کتاب ضرورت مبارزه با پدیدة فقر و نابرابری در ایران، محمد فرهادی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷ و نوربرت الیاس و صورتبندی اجتماعی- تاریخی سیمای یک نابغه، عرفان خلّاقی، زیبا شناخت، ش۱، تابستان ۱۳۹۷ به عنوان نامزد این دوره از جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.

همچنین در گروه علوم سیاسی مقاله های داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی، تأملی انتقادی در روش، محتوا و مدعای اثر، قدیر نصری، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، درآمدی بر نقد نگرش فرهنگ محور در سیاست خارجی، نقد کتاب زبان، گفتمان و سیاست خارجی، مقصود رنجبر، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷،  روان کاوی لاکانی و امکان باز آفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی، علی اشرف نظری، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، مانیفستی علیه خوش بینی و خودآگاهی: نقدی بر فلسفة آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست، رضا نصیری حامد، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی، حسین پوراحمد میبدی و امیر عباسی خوشکار، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷ و نقدی بر کتاب روشنفکران ایران: روایت های یأس و امید، ایدئولوژی روشنفکرانه در جامعه شناسی روشنفکران ایران، عباس خلجی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷ به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

در گروه ارتباطات مقاله تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم شناسی فرهنگی ...، مصطفی همدانی، دین و سیاست فرهنگی، ش ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۷ جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کرد.

اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، در آذر ماه برگزار خواهد شد.
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: