پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۲۰۷۶
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۱
به همت دانشگاه پیام نور هرمزگان؛
کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور هرمزگان با حضور دانشجویان این دانشگاه در بندرعباس برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه به مباحثی همچون تاثیر نشریات دانشجویی بر بینش سیاسی و افزایش آگاهی جوانان فعال در این حوزه پرداخته شد. همچنین مباحث فنی و آموزش نحوه نگارش متون خبری، مصاحبه و گزارش نیز توسط محمد رضا قنبرپور عضو هیئت تحریریه روزنامه ندای هرمزگان، گیتی آنلاین و هفته نامه صبح مکران و نماینده سابق مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور هرمزگان مدرس این دوره انجام شد.

دکتر مصدقی حقیقی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس در حاشیه این کارگاه بیان داشت: بینش سیاسی نیازمند تمرین دموکراسی است و یکی از راه های آن حضور در محافل ادبی و فرهنگی است. قلم زدن و خواندن مهمترین قدم برای دست یابی به این هدف است.

وی بیان داشت: دانشگاه باید محیطی امن برای نقد جوانان باشد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و نسل جوان فرصت اظهار نظر نداشته باشد جامعه پویایی و شادابی خود را از دست می دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: نشریات دانشجویی راهی برای تخلیه هیجانات سیاسی دانشجویان است و باعث می شود با تکرار و تمرین و مطالعه به درجه ای از بینش و سواد سیاسی برسند که جامعه را در آینده به اهداف انسانی و آزادی خواهی در چهارچوب های خود هدایت کنند.

محمدرضا قنبرپور مدرس کارگاه نیز در خصوص اهمیت حضور دانشجویان در اجتماع و ورود به سیاست گفت: بحث جامعه‌پذیری سیاسی یکی از مباحث جدید ومتداول در دانش سیاست است وپیدایش آن رامی‌توان به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم نسبت داد. درتعریف جامعه ‌پذیری سیاسی، دانشمندان علم سیاست، تعاریف مختلفی را عرضه نموده‌اند. این اصطلاح یکی از اصطلاحات مهم در علوم سیاسی و اجتماعی است که درحال حاضر استفاده از‌آن به عنوان یک نظریه رفتاری کاربرد فراوانی دارد.

وی افزود: جامعه‌پذیری یا فرهنگ‌پذیری سیاسی فرآیندی است که براساس آن جامعه گرایش‌ها،نگرش‌ها ، دانش‌ها واطلاعات وخلاصه ارزش‌ها ومعیارهای سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

جامعه‌پذیری سیاسی یکی از ابعادفرعی فرهنگ کلی جامعه است، به معنی وسیع فراگردی است که یک جامعه از طریق آن فرهنگ سیاسی خود را ازنسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

ادامه حیات یک نظام وسیستم وابسته به انتقال فرهنگ سیاسی با کلیه محتوی عقیدتی، ارزشی آن از نسلی به نسل دیگر است . درواقع بدون وجود چنین فراگردی، هر نسلی ناچار است که فرهنگ سیاسی جدیدی را خلق کندوبه طور کلی همه چیز را از نو بیاغازد.

نماینده اسبق مدیران مسئول نشریات دانشجویی پیام نور هرمزگان بیان کرد: جامعه‌پذیری سیاسی نقش مهمی دراستمرار حیات یک نسل دارد. از طریق پروسه جامعه‌پذیری سیاسی است که نسل‌های قدیمی‌تر فرهنگ سیاسی جامعه را به نسل‌های جدیدتر منتقل می‌ کنند وبا توجه به چنین انتقالی است که هر جامعه‌ای موفق می‌شود، فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد. با استفاده از این نظریه می‌توان علل بی‌ثباتی دریک نظام سیاسی را تشخیص داد وسریعا به درمان آن پرداخت.

وی در پایان بیان داشت: دراشکال مختلف جامعه‌پذیری سیاسی به طور غیر مستقیم، فرد مسائلی را در زمینه‌های سیاسی می‌آموزد که دراصل سیاسی نیست ولی تمایلاتی رااز جنبه‌های روانی دراو به وجود می‌آورد که بر توسعه "خویش‌شناسی” فرد اثرات قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. نشریات دانشجویی هم به روش مستقیم و هم به روش غیر مستقیم به آموزش سیاسی درجامعه دانشجویی اقدام می‌کنند. آنها ممکن هستند که کاملا به تعلیم و آموزش مسائلی مانند ساخت دولت، هدف ازتشکیل احزاب سیاسی ،‌جنبه‌های مفید و غیر مفید آنها ،قوت یک ایدئولوژی سیاسی ویابرعکس جنبه‌های ضعف آنها وخلاصه خصوصیات نظام سیاسی اقدام نمایند،ویا به اشکال غیر مستقیم، نشریات مسایلی را درزمینه‌های سیاسی می‌آموزند که دراصل سیاسی نیستندولی تمایلاتی را از جنبه‌های روانی درافراد دانشجو به وجود می‌آورند که برتوسعه و رشد”خویش‌سیاسی” دانشجویان اثرات قابل ملاحظه‌ای می‌گذارند.

قنبرپور در پایان گفت: نشریات دانشجویی به همراه نقش آگاه‌سازی خود از طرفی و مقوله خبررسانی از طرف دیگر به همراه تحلیل اخبار در واقع کار آموزش سیاسی انجام می‌دهند. دانشکده‌ها و دانشجویان و طبقات مختلف دانشگاهی هدف عمده چنین برنامه‌هایی هستند. نشریات دانشگاهی از یک طرف،‌ نهادها و ساخت‌های سیاسی موجود را به دانشجویان معرفی می‌کنند و به آنها می‌قبولانند و از طرف دیگر با خلق یک نظام ارزشی سیاسی و نمادین، احساس وابستگی‌های عاطفی و ذهنی را در دانشجویان نسبت به این ساخت‌ها به وجود می‌آورند و سبب تحکیم، ثبات و مشروعیت هرچه بیشتر آنها می‌شوند.


نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: