پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۱۷۳۶
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۱
افتخاري ديگر براي تيم پويا و كارآمد اطلاع رساني استان :
گیتی آنلاین - براساس نتايج ارزيابي مستمر صورت گرفته توسط وزارت كشور و بررسي شاخص هاي كمي و كيفي حوزه خبر، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كرمانشاه رتبه برتر كشور را در حوزه اطلاع رساني كسب كرد.

  • براساس نتايج ارزيابي مستمر صورت گرفته توسط وزارت كشور و بررسي شاخص هاي كمي و كيفي حوزه خبر، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كرمانشاه رتبه برتر كشور را در حوزه اطلاع رساني كسب كرد.

به گزارش گیتی آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ «وحيد خسروي» در گفت و گويي با خبرنگاران؛ تحقق برنامه هاي پيش بيني شده براي ايجاد نظام اطلاع رسانيپويا و كارآمد و بهبود فرآيندهاي اطلاع رساني و آگاهي بخشي در استان را مرهون همكاري، تعامل و همكاري موثر رسانه ها و اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دانست و گفت: گستردگي حيطه وظايف و نقش محوري استانداري سبب شده اين دستگاه حاكميتي و هماهنگ كنندهدر حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسيو امنيتي منبع اخبار و مرجع اصلي پاسخگويي در همه زمينه ها باشد.

مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كرمانشاه افزود: بر همين اساس براي ارتباط قوي با مردم، ايجاد مشاركت و تقويت سرمايه هاي اجتماعي، تقويت گفتمان وحدت آفرين، تعامل و انسجام به ويژه در حل بحران ها و پاسخگويي مطلوب بر اساس اصول حرفه اي و اخلاقي، ضمن بازطراحي فرآيندهاي اطلاع رساني، آگاهي بخشي و انتشار اخبار در سطح استاني، منطقه و كشور، به صورت پويا و كارآمد در زمينه تقويت ارتباط با مخاطبان نيز اقدام شد كه همين مهم سبب اعتماد زايي بيشتر گشت به گونه اي كه بر اساس ساخص ها و متغيرهاي كيفي و كمي و ارزيابي وزرات كشور تيم اطلاع رساني استانداري كرمانشاه در جايگاه برتر كشور قرار گرفت.

خسروي به ارسال نامه نتايج ارزشيابي توسط مسوول هماهنگي روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت كشور و مشاور محترم وزير در خصوص چگونگي فرآيند ارزيابي مستمر ادارات كل روابط عمومي استانداري ها در اولين روز هفته دولت اشاره كرد و بيان داشت: اين روند با هدف صيانت از قدرت تعامل صف و ستاد وزارت متبوع با افكار عمومي و جهت دهي پيوسته براي تقويت توانمندي ها و تعميق خدمات و همكاري و تعامل موثر با رسانه ها بر اساس مسووليت شناسي و بررسي ميزان تلاش همكاران انجام و نتايج ارزيابي صورت گرفته نشان مي دهد جايگاه و همكاري تيم اطلاع رساني استان متشكل از خبرگزاري ها، رسانه هاي چاپي، برخط و اعضاي شوراي روابط عمومي در سطح كمي و كيفي مطلوبي قرار دارد كه استانداري كرمانشاه توانسته است در دوسال گذشته و در دو ارزيابي از طرف شوراي اطلاع رساني دولت و وزارت كشور در جايگاه نخست قرار بگيرد.

وي روابط عمومي را هنر برقراري ارتباط در جهت اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مخاطبان و همچنين زمينه سازي براي دريافت انتظارات و خواسته هاي مخاطبان به منظور حركت در مسير آن ذكر كرد و گفت: روابط عمومي هنر مردم داري است و استانداري كرمانشاه ضمن انجام وظايف اطلاع رساني تلاش ويژه اي براي تنظيم روابط سازمان و مردم به عنوان يك اصل انجام داده به گونه اي كه اهداف و برنامه سازمان با اتکاء به اصول اخلاقي و رسالت حرفه اي در قالب كار و برنامه اي در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردمبكار گرفته شود.

خسروي تأكيد كرد: روابط عمومي ها مشاور مديريت و وظيفه اطلاع رساني به منظور نقش آفريني در فرآيندهاي تصميم گيري وتصميم سازي و ارائه اطلاعات به جامعه مخاطب درون و برون سازماني را براي رسيدن به تفاهمي قوي بر عهده دارند و برهمين اساس تعامل در رسانه هاي تحت پوشش و گفت و گو و دريافت انتظارات مردم را در اولويت قرار داده ايم.

وي بهره مندي از فناوري هاي نوين اطلاع رساني در روابط عمومي استانداري كرمانشاه را در سنوات گذشته كاري نوآورانه و خلاقانه براي گسترش ارتباط با مخاطب ذكر كرد و افزود: با توجه به تغييرات روزافزون در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات و ضرورت بهره مندي روابط عمومي ها از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي و بهره مندي از شيوه هاي نوين خبري نويسي بر اساس ذائقه و سليقه مخاطب در زمينه انتشار گرافيك هاي كاربردي، ويدئو، موشن گرافيك، گزارش هاي ديجيتال، عكس خبر، اينفوگرافيك علاوه بر خبرمتني به صورت آنلاين و به روز كار شد و همين امر بدعت و نوآوري جديدي را نيز در سطح استان ايجادو سبب تمايزي بين گفتمان حرفه اي، مخاطب محور و ساير محتواهاي غيرقابل استناد شده است به گونه اي كه هدف اصلي افزايش سواد رسانه اي جامعه مدنظر قرار گرفته است.

خسروي به تشريح فعاليت هاي حوزه روابط عمومي در دستگاه هاي اجرايي پرداخت واطلاع رساني و ارتباط با رسانه ها،ارتباطات، تبليغات و انتشارات، روابط عمومي الکترونيك، تشريفات و مناسبت ها، نظارت، برنامه ريزي و ارزيابي، مستندسازي، توانمندسازي و پژوهش و افكارسنجي را از جمله فعاليت هاي روابط عمومي دانستو تصريح كرد: درك و پذيرش فعاليت در شرايط متحول امروزي نيازمند برنامه ريزي مدون است به گونه اي كه ضمن تجميع امكانات و منابع لازم براي تطبيق با تغييرات زمينه دريافت انتظارات مخاطبان فراهم و روابط عمومي بتواند به صورت موثر در فرآيندهاي تصميم گيري سازمان نقش آفريني كند، در واقع روابط عمومي امروز حامي منافع مردم و سازمان است.

مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كرمانشاه گفت: هنر روابط عمومي اين است كه بتواند امکانات و شرايط محيط بيروني را تشخيص داده و آن را با امکانات درون سازمان پيوند دهد و در نهايتا ارتباط سازمان را با بيرون از آن به درستي برقرار سازد تا مسير تفاهم با مردم تداوم يابد.

خسروي به لزومضرورت برنامه ریزی در حوزه روابط عمومي براساس نياز به شناخت و درك متقابل به منظور تسريع در دستيابي به مقاصد و اهداف درسازمانها و ادارات به عنوان يك اصل اساسي و پذيرفته شده اشاره كرد و گفت: روابط عمويم فعاليتي مديريتي و مبتني بر اطلاع رساني و ارتباطات است و اين ارتباط كه ازآن به عنوان روابط عمومي يادمي شودتمامي فعالان جامعه دربخشهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي را در بر مي گيرد و در واقع فلسفه برنامه ريزي به عنوان يك نگرش و راه زندگي كه متضمن تعهد به عمل بر مبناي انديشه، تفکر و عزم راسخ به برنامه ريزي منظم و مداوم است و براي رسيدن به جزئي ترين اهداف يك واقعيت انکارناپذير است.

آبان ماه سال 1399 نيز استانداری کرمانشاه در حوزه اطلاع رسانی، دستگاه اجرایی برتر کشور شد

روابط عمومي استانداري كرمانشاه سال گذشته نيز بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته توسط شورای اطلاع رسانی دولت در سطح دستگاه‌های اجرایی و استانداریهای سراسر کشور، استانداری کرمانشاه در حوزه عملکرد رسانه ای در هفته دولت حائز رتبه برتر در کشور شد و موفقيت امسال در وزارت كشور براي دومين بار روابط عمومي استانداري كرمانشاه را در جايگاه برتر كشور قرار داد.

استانداری کرمانشاه در چهار محور معرفی و تشریح خدمات، دستاوردها و اقدامات دولت و تبیین برنامه های آینده، امیدآفرینی، اطلاع رسانی مناسب و تعامل با رسانه های جمعی، اجرای برنامه های ارتباطات اجتماعی و تفاهم و ارتباط موثر با مردم به منظور به اشتراک گذاشتن مشکلات و ایجاد درک مشترک در جایگاه برتر کشور قرار گرفت.

براین اساس سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با ارسال نامه‌ای از استاندار کرمانشاه، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و سایر همکاران پرتلاش به عنوان یکی از فعال ترین دستگاه های ارزیابی شده و برتر در سطح دستگاه های اجرایی و استانداری های سراسر کشور در سال گذشته تقدیر و تشکر کرد.

برنامه ریزی دقیق و منسجم براي تشریح دستاوردها و اقدامات انجام شده دولت در استان به زبانی ساده و قابل درکاستفاده ازرویه و رویکرد جدید در اطلاع رسانی و با همکاری مطلوب رسانه های استان و استفاده کارآمد از فضای مجازی از ديگر شاخص هاي بررسي فعاليت روابط عمومي برتر كشور در سال گذشته بود كه در آن شرايط سخت فضای امیدآفرینی، اعتماد زایی، باورپذیری را تقویت و وحدت و انسجام بیشتر مردم و دولت را به عنوان راهکاری برای تحقق اهداف نظام را در اولویت برنامه های قرار گرفته بود و امسال نيز در هفته دولت اين سياست ها و برنامه هاي اطلاع رساني تداوم دارد.

خبرنگار : سید محمد موسوی 
«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:سید محمد موسوی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: