پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۵۱۴۷
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۱
نعمت اله تقی زاده
بازدید سرپرست اداره کل غله استان از کارخانجات آرد . نعمت الله تقی زاده همراه با مسئول بازرگانی و مسئول کنترل کیفی اداره کل از کارخانجات آرد شهرستان بروجن بازدید کردند
شهرکرد گیتی انلاین مولوی 
بازدید سرپرست اداره کل غله استان از کارخانجات آرد .  نعمت الله تقی زاده همراه با مسئول بازرگانی و مسئول کنترل کیفی اداره کل از کارخانجات آرد شهرستان بروجن بازدید کردند. در این سرکشی از روند تخلیه و ذخیره سازی گندم،فرآیندتولیدآرد،ذخیره سازی آرد،نظارت برکیفیت آرد، بهداشت محیط کارخانه نظارت کردندو توصیه وپیشنهادات لازم به متصدیان کارخانجات مذکور داده شد. سرپرست اداره کل غله  خطاب به مدیریت کارخانجات ازآنها خواستند در بحث ذخیره سازی گندم در مکان و دمای مناسب اهتمام ورزند واز طریق مسئول کنترل کیفی کارخانه بر روند تولید آرد نظارت دقیق داشته باشند.