پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      

gitionline.ir

اهمیت برنامه روابط‌عمومی بیمارستان ، مخاطبان و روش های توزیع
هر بیمارستان باید یک برنامه روابط‌عمومی جاری داشته باشد که اهداف و نتایج مورد نظر را برای مدت سه ‌تا پنج سال طرح‌ریزی کند.
جامعه روابط عمومی؛ فضایی برای بهبود و توسعه
وجود بستری برای بهبود و توسعه مهارت‌های ارتباطی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ارتباطات، تقویت و توسعه روابط عمومی آکادمیک نیاز یک جامعه برای حفظ پویایی و کارآمدی است.
فعالیت خبرنگار تخصصی بحران راهی برای برون رفت از یک چالش
قرارگرفتن رسانه ها در خارج از گود مدیریت بحران؛
بحران یکی از مهم ترین مناقشاتی است که در هر شکلی بروز کند؛ طبیعی یا غیرطبیعی، حیات بشری را به گونه های مختلف مورد تهدید قرار می دهد و با وجود سرعت انتشار اطلاعات و داده ها در شبکه های اجتماعی و وجود پدیده ای به نام شهروند خبرنگار در جامعه، کنترل شایعه در شرایط بحران به سختی انجام می شود.
روابط عمومی ها از لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارند؟
بررسی ضرورت تاسیس سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات؛
با توجه به گسترش رسانه ها و شکل گیری رسانه های نو و همچنین گسترش وظایف روابط عمومی ها، کمتر مدیری را خواهیم یافت که از اهمیت نقش روابط عمومی در سازمان آگاه نباشد
صفحه  از ۲