پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      اولین همایش ملی نقد و بررسی مدل های محرومیت زا      

گیتی آنلاین

فصل سوم: حقوق ملت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سوم: حقوق ملت اصل 19 الی 42