پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      

gitionline.ir

گفتگو با جریانات و گروه های مختلف از مشخصات جلال بود
مسجد جامعی :
در دوران جلال آل احمد گروه های مختلف با عقاید مختلف در کنار هم حضور داشتند و او این فرصت را داشت که از نزدیک با فعالیت‌های گروه‌های مختلف فکری و سیاسی آمیخته شود تا راه خود را انتخاب کند.
اجرای ردیف سوم ویولون صبا در یک ارکستر بزرگ صدایی متفاوت ایجاد می کند
صبا:
اگر چهار مضرابی که ابوالحسن صبا ساخته در یک ارکستر بزرگ اجرا شود صدای متفاوتی را شاهد خواهیم بود.
آل احمد هنوز زنده است
رئیس خانه موزه سیمین و جلال:
در پنجاهمین سالگرد جلال آل احمد دوستداران جلال در خانه او گردهم آمدند.