پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      

gitionline.ir

چرا مردم به رسانه‌های داخلی اعتماد ندارند؟
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران منتشر کرد؛
گزارش تحقیقی عملکرد چهار خبرگزاری و بیست روزنامه در اعتراضات آبان ماه به همت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با عنوان "چرا مردم به رسانه‌های داخلی اعتماد ندارند؟" منتشر شد.