پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      

gitionline.ir

18 هزار شغل برکت در بخش کشاورزی کردستان
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کردستان، ایجاد 18 هزار شغل را در این استان رقم زده است.