پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       

gitionline.ir

۷۰۳ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین به شکل مجاز تغییر کاربری یافته است
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تاکنون ۷۰۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان به شکل مجاز تغییر کاربری پیدا کرده و برای اجرای طرح های اقتصادی واگذار شده است.
شاخص های بخش کشاورزی استان قزوین ارتقا یافت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اقدامات انجام شده، شاخص های بخش کشاورزی استان در زمینه های مختلف ارتقا یافته است.
ضوابط مناسب سازی تردد معلولان در اماکن عمومی رعایت شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت: ضوابط مناسب سازی تردد معلولان در اماکن عمومی و مذهبی با توجه به وضعیت موجود باید مورد رعایت قرار گیرد.
صفحه