پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
برچسب ها
برچسب: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
مدير موسسه دوکی عنوان کرد:
همیاران ما از مراکز درمانى و بیمارستانها جمع آورى شده... براى مدتی در بیمارستان بستری هستند کشیده شده است او... لبخند براى لحظاتى فراموش می کنند که در بیمارستان بسترى... از نقاشی ها مربوط به فضای بیمارستان و بیماری کودکان...
کد خبر: ۳۱۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۸۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۸۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


چند شات خبر
موسسه "دوکی" بخش جراحى کودکان بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" بخش جراحى کودکان بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۷۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۷۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۷۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


در آخرین روز ماه بهار
رنگ آمیزی بخش اطفال بیمارستان شهید رجایى توسط همیاران و...
بیمارستان شهید رجایی و رنگ آمیزی و زیبا سازی فضای... بیمارستان شور و اشتیاقی وصف ناپذیر را میان کودکان بیمار...
کد خبر: ۲۵۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


gitionline.ir