پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
برچسب ها
برچسب: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۸۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۸۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


چند شات خبر
موسسه "دوکی" بخش جراحى کودکان بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" بخش جراحى کودکان بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۷۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۷۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۷۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


چند شات خبر
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
موسسه "دوکی" با حضور در بیمارستان قلب شهید رجایى تهران...
کد خبر: ۲۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


در آخرین روز ماه بهار
رنگ آمیزی بخش اطفال بیمارستان شهید رجایى توسط همیاران و...
بیمارستان شهید رجایی و رنگ آمیزی و زیبا سازی فضای... بیمارستان شور و اشتیاقی وصف ناپذیر را میان کودکان بیمار...
کد خبر: ۲۵۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


gitionline.ir