پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
برچسب ها
برچسب: فرزاد جمشیددانایی
وقایع نگاری جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


چند شات خبر
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


تئاترنگار
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


تئاترنگار
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


تئاترنگار
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


تئاترنگار
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


تئاترنگار
فرزاد جمشیددانایی...
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
می رود br style="box-sizing border-box " گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
چهارم به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


تئاترنگار
فرزاد جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


تئاترنگار
سپند به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


تئاترنگار
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


تئاترنگار
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۲۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


تئاترنگار
نوجوان به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


چند شات خبر
تئاتر شهر برگزار شد گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
تئاتر شهر برگزار شد گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


تئاترنگار
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


تئاترنگار
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


تئاترنگار
هنری به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
هنری به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


gitionline.ir