پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
برچسب ها
برچسب: فرزاد جمشیددانایی
تئاترنگار
صحنه رفت گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رفت گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


تئاترنگار
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


یادداشت های تئاتری
نژاد/ عکس حاشیه خبر فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


تئاترنگار
هنر به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


نقد در ستایش تئاتر با عکس؛
آنلاین فرزاد جمشیددانایی/ عکس حاشیه خبر فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


وقایع نگاری جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
سینماگالری ملت برگزار می شود خبرنگار گیتی آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


وقایع نگاری جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


چند شات خبر
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


تئاترنگار
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


تئاترنگار
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


تئاترنگار
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


تئاترنگار
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


تئاترنگار
فرزاد جمشیددانایی...
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
می رود br style="box-sizing border-box " گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
چهارم به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


تئاترنگار
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


تئاترنگار
فرزاد جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


تئاترنگار
سپند به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


تئاترنگار
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


gitionline.ir