پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
برچسب ها
برچسب: فرزاد جمشیددانایی
تئاترنگار؛
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


تئاترنگار؛
فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


تئاترنگار؛
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


تئاترنگار؛
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۷


برای نخستین بار و در "کرانه"؛
است خبرنگار گیتی آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


تئاترنگار؛
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


تئاترنگار؛
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


تئاترنگار؛
می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


تئاترنگار؛
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


تئاترنگار؛
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


با رعایت دستورالعملهای بهداشتی صورت گرفت؛
خبرنگار گیتی آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


تئاترنگار؛
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹


در قالب یک نمایشگاه انفرادی عکس؛
آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


تئاترنگار؛
فرزاد جمشیددانایی...
می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


تئاترنگار؛
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۷


تئاترنگار؛
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


تئاترنگار؛
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


با فروش 4 اثر از میان 24 اثر به نمایش درآمده صورت گرفت؛
یک برپا است خبرنگار گیتی آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


با پایان زمزمه ها درباره تعطیلی دوباره رویدادهای هنری؛
خریداری آثار مورد علاقه نمایند خبرنگار گیتی آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


تئاترنگار؛
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۴۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


gitionline.ir