پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
برچسب ها
برچسب: فرزاد جمشیددانایی
تئاترنگار
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


تئاترنگار
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


تئاترنگار
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
مستعلمی فرزاد صبارو حمیدرضا بوسعدی حسین عماری سروش پارسا سپهر... آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


در نشست مطبوعاتی نمایش "دست های آلوده" مطرح شد:
فرزاد جمشیددانایی/ عکس های حاشیه خبر مجید نیک نفس...
کد خبر: ۳۰۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


تئاترنگار
نمایش "خاک و تاج" نوشته گیتی صفرزاده براساس برداشتی از... فرزاد جمشیددانایی...
نمایش "خاک و تاج" نوشته گیتی صفرزاده براساس برداشتی از... صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


تئاترنگار
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


تئاترنگار
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


تئاترنگار
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


سه ماه بعد از لغو کنسرت شهریور ماه سالن همایش ایرانیان؛
گیتی آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۳۰۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تئاترنگار
نوجوانان به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تئاترنگار
رفت گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
آزمان به روی صحنه رفت گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تئاترنگار
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
نوجوانان به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تئاترنگار
به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تئاترنگار
روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تئاترنگار
صحنه رفت گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
رفت گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


تئاترنگار
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
عکاس فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


یادداشت های تئاتری
نژاد/ عکس حاشیه خبر فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


تئاترنگار
هنر به روی صحنه می رود گیتی آنلاین/ عکاس فرزاد... جمشیددانایی...
فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


نقد در ستایش تئاتر با عکس؛
آنلاین فرزاد جمشیددانایی/ عکس حاشیه خبر فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


وقایع نگاری جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
سینماگالری ملت برگزار می شود خبرنگار گیتی آنلاین فرزاد جمشیددانایی...
کد خبر: ۲۹۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


gitionline.ir