• امروز : شنبه - ۲۵ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 13 April - 2024

اخبار ویژه

اکران «ویلای ساحلی» از مهر ماه قطعی شد عنوان سلامت خانواده برای همایش مبتکرانه و در جهت توسعه الگوی خانواده است ثبت آدم‌ها با همه خصلت‌های خوب و بدشان ویژگی مهم فیلم‌های اگنس واردا است/ دو فیلم ایرانی که مورد توجه واردا قرار گرفت، چه بود برگزاری جشن دهه امامت و ولایت در اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی: صهیونیست‌ها به‌زودی تاوان جنایات خود را می‌دهند استاندار گیلان از کتاب داستان کودکانه “سطل زباله های سحرآمیز” که توسط شهرداری سیاهکل تهیه شده رونمایی کرد تصویب افزایش سرمایه جذاب مارگارین تئاتر، همچون هوا برای زندگی لازم است  گروه دارویی سبحان، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی  بوعلی مجمع برگزار می کند. بازنگری طرح جامع شهر خاش تصویب شد واگذاری زمین برای ساخت واحدهای ویلایی نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان از مرز ۹ هزار واحد فراتر رفت

3

دولت سیزدهم چگونه صنعت کشور را احیاء کرد?

  • کد خبر : 42773
  • ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۸
دولت سیزدهم چگونه صنعت کشور را احیاء کرد?
اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود،‌ دولت رئیسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش ۲ برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند.


به گزارش گیتی آنلاین,زمانی‌که دولت سیزدهم استقرار یافت، حوزه‌های مختلف، متأثر از تصمیم گیری‌های دولت گذشته، دچاربحران شده بودند. یکی از بخش‌هایی که بشدت آسیب دیده بود، “صنعت” کشور بود.تولید بنگاه‌های صنعتی بشدت تقلیل یافته بود و تعداد کثیری از تولیدکنندگان توان تولید نداشتند و برخی دیگر هم به دلیل سیاست‌های دمدمی دولت روحانی، ترجیح داده بودند که دست از تولید بکشند.

دولت سیزدهم ضمن علاقه‌مند کردن فعالان اقتصادی به تولید، باید شرایطی را فراهم می‌کرد که تولیدکنندگان به فکر برگشت واحدهای صنعتی خود به چرخه تولید کشور باشند. از همین رو وزارت صمت، در اولین تدبیر خود، تصمیم گرفت که سیاست حمایتی از تولیدتولیدکنندگان را دنبال کند. بر این اساس در اولین اقدام از “تصمیم‌های غیرمشورتی” پرهیز شد و وزارت صمت سعی کرد در تمام تصمیم گیری‌های تخصصی خود از کارشناسان، سندیکاها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط کمک بگیرد. موضوعی که در دولت گذشته مغفول واقع شده بود و بعضاً تصمیم‌گیری‌ها پشت در بسته، صورت می‌گرفت.

در دولت سیزدهم اقدام دیگری که صورت گرفت و می‌توان آن‌راعامل موفقیت در رشد صنعتی کشور دانست، جلوگیری از “تصمیم‌های خلق الساعه” بود. به اذعان اهالی تولید، مهم‌ترین موضوعی که به تولید و صنعت کشور آسیب زد، اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی بود. یک شبه تعرفه واردات مواد اولیه به کشور بالا می‌رفت، جلوی صادرات گرفته می‌شد، ارز برای گروه کالایی حذف می‌شد یا ممنوعیت واردات برخی از کالاها اعلام می‌شد آن هم در شرایطی که فعال اقتصادی، کالا را در کشور مبدأ خریداری کرده بود.وزارت صمت برای آنکه گذشته را جبران کند، سعی کرد که برای اجرای مصوبات جدید خود، فرصت زمانی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بدهد تا آنها در مهلت زمانی تعیین شده بتوانند، رویه خود را تغییر داده و به روز کنند.

یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم مبارزه با رانت و فساد بود. وزارت صمت شفافیت در امور را دنبال کرد که نمونه بارز آن را مردم در صنعت خودرو و بازار خودرو دیدند. بعد از ۴ سال آرامش به بازار خودرو برگشت و قیمت‌های جهشی، رو به تنزل رفت به گونه‌ای که قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو در حال نزدیک شدن به هم هستند. این امر به دلیل ایجاد سامانه یکپارچه خودرو است؛ سامانه‌ای که عملکرد آن شفاف است و بدون انجام قرعه کشی، خودرو به تمام ثبت نام کنندگان می‌رسد. این سامانه سبب شده که بساط سفته بازان خودرو برچیده شود و خودرو با شرایط بهتری به دست متقاضیان اصلی برسد. با توجه به تخصیص مناسب خودرو و پایان نگرانی مردم از خرید اکنون تنها خریداران واقعی سراغ سامانه یکپارچه خودرو می‌آیند.

آمارها حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد متقاضیان خرید خودرو که در سری دوم سامانه یکپارچه خودرو، ثبت‌نام کرده بودند، از فرایند خرید خودرو انصراف داده‌اند. دلیل اصلی ثبات در بازار خودرو، افزایش تولید خودرو و موافقت با واردات خودروهای صفر و کارکرده است. در مجموع دستاورد دو سال ابتدایی دولت مردمی در تولید خودروی سواری رقمی بالغ بر یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه خودرو است.

پایدارسـازی تولید و ایجـاد امیـد در دولت سیزدهم باعث شد که وزارت صمت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به سمت ثبات آفرینــی، پایدارسـازی تولید و ایجـاد امیـد و نشـاط در بین تولیدکنندگان رفت و در این میان نهضت احیای واحدهای تعطیل  یا نیمه تعطیل را با جدیت دنبال کرد.دولــت رئیسی در ابتــدای شــروع بــه کار خود بــا حجــم زیــادی از واحدهــای تولیــدی تعطیــل  یــا نیمــه تعطیــل روبه‌رو بــود کــه رســیدگی بــه وضعیــت و احیــای آنهــا می‌توانســت رشــد تولیــد و اشـتغال را بـا هزینه‌های کمتـری بـه دنبـال داشـته باشـد.

از همیـن رو نهضـت احیـای ایـن واحدهـا در دسـتور کار قـرار گرفـت. در طـول دو سـال گذشـته بیـش از ۶۷ هـزار واحـد تولیـدی کوچـک، متوسـط و بـزرگ کـه از چرخـه اقتصـاد ملـی خـارج شـده بودنـد، رصـد و شناسـایی شـد و اقدامــات حمایتــی لازم از آنهــا در دســتور کار قــرار گرفــت. بــا تدویــن آیین‌نامه‌ها، تســهیل امــور، رفــع موانــع و انعقــاد تفاهمنامه‌های متعــدد بــرای تأمین مالــی، حــدود ۵۴۰۰ واحــد تولیـدی شـاخص طی دو سال اخیر بـه چرخـه کار و فعالیـت بـازگشـتند و در نتیجـه آن، ۱۱۶ هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه و ۱۱۸ هـزار شـغل احیـا شـد.

بــه منظــور پیشــرفت کشــور در حــوزه صنایــع پتروشــیمی و فلزی-معدنــی، ۴۸ پــروژه بــزرگ ملــی بــا ســرمایه‌گذاری ۱۷.۳ میلیــارد دلار و بــرای بهره‌برداری در بــازه ۴۸ ماهــه دولــت مردمــی طراحــی و تعریــف شــد. ایــن پروژه‌ها در حوزه‌های اکتشــاف و اســتخراج معــادن، زنجیره‌های فــولاد و مــس، پتروپالایــش، نیــروگاه و ایجــاد زیرســاخت بــا مســئولیت اجـرا و تأمین مالـی شـرکت‌های مجتمـع فـولاد مبارکـه، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، پتروشـیمی خلیـج‌فــارس، شــرکت ســرمایه‌گذاری توســعه معــادن و فلــزات و شــرکت گــروه گســترش نفــت و گاز پارســیان در بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۰ در ۱۳ اســتان و ۲۷ شهرســتان آغــاز شــد کــه بــا در نظـر گرفتـن طـول دوره سـاخت حـدود ۴۸ مـاه، انتظـار می‌رود تمامـی پروژه‌ها در اواخـر سـال۱۴۰۴ بـه بهره‌برداری برسـند.

بـا اجـرای پروژه‌های مذکـور، ۴۰ میلیـون تـن محصـولات معدنـی زنجیــره فــولاد و مــس، ۱۴ میلیــون تــن محصــولات پتروپالایــش (فــرآورده و محصــولات پتروشــیمی)، ۳ هــزار مــگاوات بــرق، ۲۰ میلیــارد دلار درآمــد ســالانه بــرای شــرکت‌ها، ۱۱ میلیــارد دلار صـادرات، ۸۵ هـزار شـغل جدیـد (۲۱ هـزار شـغل مسـتقیم و ۶۴ هـزار شـغل غیرمسـتقیم) ایجــاد خواهــد شــد. میــزان پیشــرفت پروژه‌های مذکــور در طــول ۱۶ مــاه عملیــات اجرایــی در گـروه صنایـع پتروشـیمی بـا ۶ پـروژه ۷ درصـد و در گـروه صنایـع فلـزی ـ معدنـی بـا ۴۲ پـروژه ۲۹ درصــد بــوده اســت. میانگیــن پیشــرفت پروژه‌ها حــدود ۱۶ درصــد اســت.

از دیگر دستاوردهایی که دولت سیزدهم داشته افزایش تولید در فولاد خام و محصولات فولادی است. تولید ۳۰ میلیون تن فولاد خام در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ و تولید ۲۲ میلیون تن محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ در کارنامه دولت سیزدهم ثبت شده است. تولید ۶۳۲ هزار تن آلومینیوم در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ هم از دیگر موضوعاتی است دولت سیزدهم کمک به ارتقای آن کرده است.

تولید انواع تلویزیون بیش از ۱.۹۸ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ بوده که در قیاس با سال ۱۴۰۰ رشد ۳۲ درصدی داشته است. تولید یخچال فریزر بیش از ۲.۷ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ بوده که در مقایسه با سال قبل از آن با رشد حدود ۸ درصدی ثبت شده است. در سال ۱۴۰۱ میزان تولید ماشین لباسشویی ۱.۶۶ میلیون دستگاه بوده که در همسنجی با سال ۱۴۰۰، رشد حدود ۴ درصدی در این بخش حاصل شده است.

در تولید انواع منسوجات منتخب نیز رکوردهای خوبی حاصل شده است. به عنوان مثال میزان تولید الیاف اکریلیک در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸.۱ هزار تن بوده؛‌ در قیاس با سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۵۰۰ درصد به دست آمده است.سال گذشته میزان تولید نخ فیلامنت پلی‌استر ۲۹۹ هزار تن بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ‌رشد حدود ۵.۳ درصدی حاصل شده است. در مدت عنوان شده تولید الیاف پلی‌استر (۲۱۳ هزار تن در سال گذشته) ۴ درصد رشد داشته است. همچنین میزان تولید نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۸۵ هزار تن بوده و عدد حاصله در قیاس با سال ۱۴۰۰، رشد ۴ درصدی داشته است. در این میان باید تأکید کرد که سال گذشته بیش از ۸۰۵ هزار تن انواع منسوجات تولید شده است.

از دیگر نشانه‌های بهبود تولید کشور در دولت سیزدهم ‌می‌توان به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱ اشاره کرد. تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده بود که این رقم در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به ترتیب ۹.۷ و ۵.۸ درصد بوده است. در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده ۴۲ درصد بود و فروردین امسال به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت.همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال‌جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود.

در پایان این گزارش اشاره ای به فهرست بدهی‌های دولت روحانی که توسط دولت سیزدهم تسویه‌ شد را می کنیم.
دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های به‌جامانده از دولت گذشته را تسویه کرده است.دولت روحانی به علت ناتوانی در فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، به استقراض‌های گسترده روی آورد تا کسری بودجه خود را رفع کند. به همین دلیل شاهد بودیم که دولت گذشته بیش از حد مجاز اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد؛ ارقام سنگینی از بانک مرکزی استقراض کرد و تعهداتش به پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت نکرد.

دولت رئیسی از زمان شروع به کار خود مجبور بوده که اقدام به تسویه این حجم عظیم بدهی‌ها کند به طوری که تاکنون ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کرده و البته این پایان کار نیست.

اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود،‌ دولت رئیسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش ۲ برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند.

جدول زیر شامل بدهی‌های ریالی است که از دولت گذشته به جامانده بود و تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه شده است. بدهی‌های ارزی دولت گذشته در این جدول نیامده است.

لینک کوتاه : https://gitionline.ir/?p=42773

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.