بانک ملت اسامی شعب کشیک خود را در روزهای ۱۱ و ۱۲ مردادماه ۱۴۰۲ اعلام کرد.