«سیدرضا قاسمی شهری» که پیشتر به دلیل ایرانی‌سازی پیچیده‌ترین کاتالیست صنعت پتروشیمی یعنی «پالادیوم» به‌عنوان مرد سال ایرانی‌ساز صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ انتخاب شده بود موفق شد پارسال با اجرای ده‌ها طرح رفع موانع و گلوگاه‌های تولید ضمن ارتقای شاخص نسبت تولید به ظرفیت این پتروشیمی به مرز ۸۰ درصد، بالغ بر یکصد هزار تن محصول بیشتری تولید و روانه بازار کند

 «سیدرضا قاسمی شهری» که پیشتر به دلیل ایرانی‌سازی پیچیده‌ترین کاتالیست صنعت پتروشیمی یعنی «پالادیوم» به‌عنوان مرد سال ایرانی‌ساز صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ انتخاب شده بود موفق شد پارسال با اجرای ده‌ها طرح رفع موانع و گلوگاه‌های تولید ضمن ارتقای شاخص نسبت تولید به ظرفیت این پتروشیمی به مرز ۸۰ درصد، بالغ بر یکصد هزار تن محصول بیشتری تولید و روانه بازار کند.